Przenieś do treści

Proceedings

Status:

Purchasing mode:

Wyszukaj po znaku sprawy lub nazwie:

Name of proceeding Signature of the case Proceeding establishment date Deadline for making offers Status
1. Podniesienie dostępności poprzez dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych w budynku Urzędu Miasta w Jaśle realizowanego w ramach projektu, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa pn. „Jasło – moje miasto, mój dom FE.042.23.1.2024 2024-03-27 09:34 2024-04-11 10:00
2. Podniesienie dostępności poprzez dostosowanie pomieszczeń do wymogów sanitarnych w budynku Urzędu Miasta w Jaśle realizowanego w ramach projektu, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa pn. „Jasło – moje miasto, mój dom FE.042.23.1.2024 2024-03-08 10:42 2024-03-25 10:00
3. Szkolenie „Identyfikowanie, modelowanie i zarządzania procesami w administracji samorządowej FE.042.19.1.2024 2024-03-14 14:27 2024-03-22 10:00
4. Rozbudowa i budowa drogi gminnej nr 113060R ul. Leśna w m. Jasło WI.271.1.2024 2024-03-05 15:22 2024-03-20 10:00
5. Nagrody dla laureatów uczestniczących w II Edycji Konkursu Giełdy GENialnych Pomysłów dla Jasła. Zadanie dotyczy przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy” realizowanego w ramach projektu, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa. E.042.14.4.2024 2024-03-08 12:02 2024-03-18 10:00
6. Odbiór odpadów komunalnych zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle w 2024 r GK.7031.1.2024 2024-03-04 15:07 2024-03-12 10:00
7. Nasadzenia i pielęgnacja roślin jednorocznych i wieloletnich na terenie miasta Jasła w 2024 r.” GK.7021.3.4.2024 2024-03-01 12:37 2024-03-11 10:00
8. Zakup materiałów promocyjnych w związku z realizacja projektu „Jasło – moje miasto, mój dom”, dot. przedsięwzięć: „Miasto to Ja” i „Promocja projektu”. FE.042.13.2.2024 2024-02-26 15:33 2024-03-05 10:00
9. Bieżące remonty ulic, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Jasła WI.271.2.2024 2024-02-14 13:50 2024-02-29 10:00
10. Szkolenie „Identyfikowanie, modelowanie i zarządzania procesami w administracji samorządowej.” FE.042.19.1.2024 2024-02-19 15:23 2024-02-27 10:00
11. Zakup 6 autobusów elektrycznych w ramach projektu Zielony transport publiczny w Jaśle finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej FE.042.1.1.2024 2024-01-04 10:03 2024-02-26 10:00
12. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU: BIBLIOTEKA PUBLICZNA / CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA / HARCÓWKA na działkach nr ewid. 1450/47, 1450/10 w obrębie ewidencyjnym 07 Południe przy ul. Kopernika 8 FE.042.16.1.2024 2024-02-07 15:21 2024-02-23 10:00
13. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU: BIBLIOTEKA PUBLICZNA / CENTRUM AKTYWNEGO SENIORA / HARCÓWKA na działkach nr ewid. 1450/47, 1450/10 w obrębie ewidencyjnym 07 Południe przy ul. Kopernika 8 - Etap I FE.042.47.1.2023 2023-12-28 14:52 2024-01-18 10:00
14. Obsługa ratownicza oraz zabezpieczenie sprzętu ratowniczego i medycznego na Krytej Pływalni oraz kompleksie Basenu Odkrytego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Jaśle w roku 2024 ZP 2/2024 2023-12-14 13:37 2023-12-22 10:00
15. Świadczenie usług serwisu sprzątającego na obiekcie Krytej Pływalni oraz pozostałych obiektach MOSiR Jasło ZP 1/ 2024 2023-12-12 12:12 2023-12-20 10:00
16. Świadczenie usług pocztowych i kurierskich dla Urzędu Miasta w Jaśle OiK.2630.12.2023 2023-12-08 12:34 2023-12-18 10:00
17. Zarządzanie zasobem lokalowym Miasta GN.7131.1.2023 2023-12-06 14:30 2023-12-14 10:00
18. Przeprowadzenie warsztatów w ramach Jasielskiego Bonu Szkoleniowego. Zadanie dotyczy przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy” realizowanego w ramach projektu, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 oraz budżetu państwa pn. „Jasło – moje miasto, mój dom”. FE.042.38.1.2023 2023-12-04 13:02 2023-12-12 10:00
19. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła w 2024 r GK.7031.4.2023 2023-11-30 12:16 2023-12-08 10:00
20. Administrowanie targowiskami w Jaśle GN.7021.5.7.2023 2023-11-29 14:15 2023-12-07 10:00
21. Utrzymanie cmentarzy komunalnych w Jaśle i wykonywanie usług cmentarnych na cmentarzach komunalnych w Jaśle GN.7045.39.2023 2023-11-28 14:13 2023-12-06 10:00
22. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych na terenie Miasta Jasła w 2024 r. GK.7031.2.2023 2023-10-17 11:02 2023-11-17 10:00
23. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Przemysłowej EM.6723.3.1.2023 2023-10-31 18:06 2023-11-15 10:00
24. Przebudowa dróg publicznych polegająca na budowie drogi dla pieszych o dł. około 446 mb i szer. 2,0 mb w ciągu ulicy Przemysłowej w Jaśle o nr 112974 R, działka drogowa o nr ewid. 17/5 w obrębie ewid. 04-Dzielnica Mag-Prz. WI.271.12.2023 2023-10-24 12:02 2023-11-08 10:00
25. Zakup upominków dla osób realizujący projekty w II edycji konkursu Giełda GENialnych Pomysłów dla Jasła FE.042.29.4.2023 2023-10-24 09:39 2023-11-02 10:00
26. Przeprowadzenie szkolenia w formie warsztatów „Uczyć się w działaniu”– projekt edukacyjny jako metoda dydaktyczna dla opiekunów młodzieżowych zespołów uczestniczących w II edycji konkursu „Giełda GENialnych Pomysłów dla Jasła” Zadanie dotyczy przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy” realizowanego w ramach FE.042.29.3.2023 2023-10-13 11:32 2023-10-24 11:00
27. Przebudowa dróg publicznych polegająca na budowie drogi dla pieszych o dł. około 446 mb i szer. 2,0 mb w ciągu ulicy Przemysłowej w Jaśle o nr 112974 R, działka drogowa o nr ewid. 17/5 w obrębie ewid. 04-Dzielnica Mag-Prz WI.271.12.2023 2023-10-03 12:52 2023-10-20 10:00
28. Przeprowadzenie naboru na Opiekuna Zespołu w II edycji konkursu Giełda GENialnych Pomysłów dla Jasła. Zadanie dotyczy przedsięwzięcia: „Jasło – Miasto Wiedzy” realizowanego w ramach projektu, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa pn. „Jasło – moje miasto, mój dom”. FE.042.29.2.2023 2023-10-10 13:23 2023-10-18 11:00
29. Budowa wodnego placu zabaw – Jasielski Budżet Obywatelski na 2023 rok 2023-09-25 14:09 2023-10-16 10:00
30. Zakup samochodu dla ŚDŚ w Jaśle do przewozu osób niepełnosprawnych SP.8120.38.2023 2023-10-04 14:02 2023-10-13 10:00
Legenda
- Current
- Archive